[RO]

Politica de Confidentialitate


Cardinal Shipping Services va va explica politica de confidentialitate privind modul in care organizatia noastra va foloseste datele personale pe care le colectam de dvs atunci cand utilizati site-ul nostru web, cand utilizati e-mail-ul sau ne contactati in mod direct.

Ce date colectam:

 • Organizatia noastra colecteaza urmatoarele date personale:
 • Informatii personale si Cod Numeric Personal (Nume, data si locul nasterii, sex, adresa, numar de telefon fix si mobil, studii, experienta profesionala, orice date incluse in Resume/CV sau aplicatie, detalii despre cunostiinte si competente profesionale, inaltime/greutate/marime haine/marime pantofi, stare civila);
 • Date personale ale rudelor: rude apropiate, sot/sotie, copii, Parinti sau persoana imputernicita pentru contact in caz de urgenta;
 • Fisa medicala/Raport medical, inclusiv rezultatele analizelor si a testelor medicale;
 • Copii dupa documente (Pasaport, Carnet de marinar, Brevet/Certificat de competenta, Diplome/Certificate de Calificare, Certificate STCW, Buletin/Carte de Identitate, Carnet de vaccinari, documente bancare privind conturile personale, asigurari, Carnet de vaccinari, vize de tranzit sau de afaceri, teste de limbi straine, contract de angajare, contract de imbarcare sau alt document solicitat in vederea angajarii);
 • Fotografie pentru prelucrarea datelor;
 • Detalii bancare privind contul personal;
 • Cazier judiciar
 • Informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • Orice alta informatii pe care ni le trimiteti.

Cum colectam datele tale:

 1. Prin utilizarea web-site-ului cardinal-shipping.com;
 2. Prin e-mail;
 3. Personal/Direct.

Cum folosim datele tale:

 1. Sa te contactam telefonic, pe Skype or WhatsApp privind ofertele pe care le primim;
 2. Prin e-mail catre o alta organizatie in vederea interviului sau a obtinerii unui angajament de munca.
 3. Prin copii directe si/sau e-mail la alte organizatii pentru obtinerea de vize de calatorie, efectuarea formelor de imbarcare si/sau angajare atat in tara cat si in strainatate.

Dacă sunteți de acord, Compania noastră va împărtăși datele dvs. cu companiile partenere, sau alte autoritati privind angajarea dvs.

Cum stocam datele dvs?

Cardinal Shipping Services stocheaza in siguranta datele dvs. pe serverul nostru securizat.

Compania noastră vă va păstra copiile documentelor dvs timp de 3 ani de la data inregistrarii in baza de date sau pana la data cand expira unul din documente. Dupa expirarea perioadei de timp, va vom sterge inregistrarea electronica prin simplu buton de trimitere la „cosul de gunoi“. CV-ul, Resume sau aplicatia o vom retine pana la data cand solicitati acest lucru prin email la: [email protected] sau prin posta la sediul firmei, sau in caz de incapacitate de munca, pensionare sau deces.

Care sunt drepturile dvs. privind protecția datelor?

Compania noastră dorește să vă asigure că sunteți pe deplin la curent cu toate drepturile dvs. de protecție a datelor. Fiecare utilizator are dreptul la următoarele:

Dreptul de acces – Aveți dreptul de a solicita Companiei noastre copii pentru datele dvs. personale. Este posibil să vă percepem o taxă mică pentru acest serviciu.

Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a solicita companiei noastre să corecteze orice informație pe care considerați că este inexactă. De asemenea, aveți dreptul să solicitați Companiei noastre să completeze informații despre care considerați că sunt incomplete.

Dreptul la ștergere – Aveți dreptul de a solicita companiei noastre să ștergeți datele dvs. personale, în anumite condiții.

Dreptul de a restricționa procesarea – Aveți dreptul de a solicita Companiei noastre să restricționeze procesarea datelor dvs. personale, în anumite condiții.

Dreptul de a vă opune prelucrării – Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal ale Companiei noastre, în anumite condiții.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa ne solicitati printr-o cerere expresa trimisa prin e-mail la: [email protected], prin Fax: +40 241 558558 sau prin posta la sediul firmei, adresa declarata pe web-site-ul nostru: www.cardinal-shipping.com. Avem 30 zile pentru a raspunde solicitarii dvs.

Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asiguratorii, recruiterii, companii, terte organizatii sau servicii consulare, transport persoane, angajatorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar, în mod rezonabil, pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărei companii, după cum este necesar, în mod rezonabil, pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului);
 4. oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

Ce sunt cookie?

Cookie-urile sunt fișiere text plasate pe computerul dvs. pentru a colecta informații standard despre jurnalul de internet și comportamentul vizitatorilor. Când vizitați web-site-ul noastru, putem colecta informații de la dvs. automat prin cookie-uri sau tehnologie similară.

Pentru mai multe detalii accesati: http://www.allaboutcookies.org/

Cum folosim cookie?

Compania noastră folosește cookie pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru web, inclusiv:

 • Păstrarea conectării
 • Contactarea prin utilizarea web-site-ului.

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații:

 1. informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 2. informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website.

Ce tipuri de cookie folosim?

            Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:

 • Folosim Google Analytics și Adwords pe website-ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator {INCLUDEȚI TOATE UTILIZĂRILE PENTRU CARE SUNT FOLOSITE COOKIE-URI PE WEBSITE-UL DVS., vizitează website-ul / urmărește utilizatorii cât timp navighează pe website / permite activarea unui coș de cumpărături pe website / îmbunătățește capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele și îmbunătățește securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direcționează reclame care pot fi de interes deosebit pentru utilizator / descrieți scopul (scopurile)};
 • Funcționalitate – Compania noastră folosește aceste cookie-uri, astfel încât să vă recunoaștem pe site-ul nostru web și să va amintim preferințele selectate anterior. Acestea ar putea include limba preferata, informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website.
 • Publicitate – Compania noastră folosește aceste cookie-uri pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe site-ul nostru web, conținutul pe care l-ați vizualizat, link-urile pe care le-ați urmat și informații despre browser, dispozitiv și adresa dvs. IP. Compania noastră împărtășește uneori unele aspecte limitate ale acestor date cu terțe părți în scopuri publicitare. De asemenea, putem partaja datele online colectate prin cookie cu partenerii noștri de publicitate. Aceasta înseamnă că atunci când accesați un alt site web, vi se poate afișa publicitate pe baza modelelor dvs. de navigare pe site-ul nostru web.

            Cum să gestionați cookie?

Puteți seta browserul să nu accepte cookie-uri, iar site-ul de mai jos vă spune cum să eliminați cookie-urile din browser. Cu toate acestea, în câteva cazuri, este posibil ca unele dintre funcțiile site-ului nostru să nu funcționeze ca urmare.

Pentru mai multe detalii vizitati: https://support.google.com/

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate:

Cardinal Shipping Services își păstrează politica de confidențialitate sub control periodic și plasează orice actualizări pe această pagină web. Această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la 20 mai 2020.

Cum să ne contactați:

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate a companiei noastre, datele pe care le deținem sau doriți să vă exercitați unul dintre drepturile dvs. de protecție a datelor, nu ezitați să ne contactați.

Trimiteți-ne un e-mail la: [email protected]

Trimiteti un Fax la: +40 241 558 558

Sau scrie-ne la adresa: S.C. “Cardinal Shipping Services” S.R.L., str. Miron Costin nr. 36, 900682, Constanta

Cum să contactați autoritatea corespunzătoare:

În cazul în care doriți să raportați o reclamație sau dacă considerați că Compania noastră nu și-a adresat îngrijorarea într-un mod satisfăcător, puteți contacta  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP):

Adresa de email: [email protected]

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, Bucuresti

[EN]

Privacy policy

Cardinal Shipping Services will explain to you the privacy policy regarding the way in which our organization uses the personal data we collect from you when you use our website, when you use e-mail or contact us directly.

What data do we collect:

Our organization collects the following personal data:

 • Personal information and Personal Identification Number (Name, date/place of birth, sex, address, landline/mobile phone number, education, professional experience, any data included in Resume/CV or application, details about professional knowledge and skills, height/weight/size of clothes/shoes size, marital status);
 • Personal data of relatives/Next of Kin: close relatives, spouse, children, parents or person authorized for contact in case of emergency;
 • Medical file/Medical report, including the results of medical analyzes and tests;
 • Copies of documents (Passport, Seaman’s Book, License/Certificate of Competence, Diplomas/Certificates of Qualification, STCW Certificates, Identity Card, Vaccination card, bank documents regarding personal accounts, insurance, visa transit or business, language tests, contract of employment, Agreement or any other document required for employment);
 • Photography for data processing;
 • Bank details regarding the personal account;
 • Police clearance/Criminal record;
 • Information contained in any communications you send us by e-mail or through our website, including the content of communications and their metadata;
 • Any other information you send us.

How we collect your data:

 1. By using the web-site www.cardinal-shipping.com;
 2. By e-mail;
 3. Personal/Direct.

How we use your data:

 1. To contact you by phone/Skype or WhatsApp regarding the offers we receive;
 2. By e-mail to another organization in order to interview or obtain a job;
 3. By direct copies and/or e-mail to other organizations for obtaining travel visas, making the forms of embarkation and / or employment both in the country and abroad.

If you agree, our Company will share your data with partner companies, or other authorities regarding your employment.

How do we store your data?

Cardinal Shipping Services securely stores your data on our secure server.

Our company will keep copies of your documents for 3 years from the date of registration in the database or until the expiration of one of the documents. After the time period has elapsed, we will delete your electronic registration by simply sending the “trash” button. We will keep the CV, Resume or application until the date when you request it by email at: [email protected] or by mail at the company’s headquarters, or in case of incapacity for work, retirement or death.

What are your data protection rights?

Our company wants to make sure that you are fully aware of all your data protection rights. Each user has the right to the following:

Right of access – You have the right to request copies of our personal data from our Company. We may charge you a small fee for this service.

Right to rectification – You have the right to ask our company to correct any information that you consider to be inaccurate. You also have the right to ask our Company to fill in information that you consider to be incomplete.

Right of deletion – You have the right to request our company to delete your personal data under certain conditions.

Right to restrict the processing – You have the right to request our Company to restrict the processing of your personal data under certain conditions.

Right to object to the processing – You have the right to object to the processing of your personal data of our Company, under certain conditions.

If you wish to exercise any of these rights, please request us by express request sent it by e-mail to: [email protected], by Fax: +40 241 558558 or by mail at the company’s headquarters, the declared address on our web-site: www.cardinal-shipping.com. We have 30 days to respond to your request.

Disclosure of personal information:

We may disclose your personal information to any of our employees, officers, insurers, recruiters, companies, third party organizations or consular services, passenger transport, employers or subcontractors as reasonably required for the purposes of this policy.

We may disclose your personal information to any company as is reasonably necessary for the purposes of this policy.

We may disclose your personal information:

 1. to the extent required by law;
 2. in connection with any potential or ongoing legal proceedings;
 3. to establish, exercise or defend our legal rights (including the provision of information to third parties for the purpose of preventing fraud and reducing risk);
 4. to any person we reasonably consider that he or she may apply to a court or other authority competent for the disclosure of personal information if, in our reasonable opinion, such a court or authority could order the disclosure of personal information.

Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to third parties.

What are cookies?

Cookies are text files placed on your computer to collect standard information about your internet log and visitor behavior. When you visit our website, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology.

For more details visit: http://www.allaboutcookies.org/

How do we use cookies?

Our company uses cookies to improve your experience on our website, including:

 • Maintaining the connection
 • Contacting through the use of the web-site.

The following types of information may be collected, stored and used:

 1. information about the computer, including the IP address, geographic location, browser type and version, and the operating system;
 2. information about visits and use of this website, including the source of recommendation, duration of the visit, page views and navigation paths on the website.

What types of cookies do we use?

The names of the cookies we use on our website and the purposes for which they are used can be found below:

 • We use Google Analytics and Adwords on our website to recognize a computer when a user {INCLUDES ALL USES FOR WHICH COOKIES ARE USED ON YOUR WEBSITE, visits the website / tracks users while browsing the website / allows the activation of a shopping cart on the website / improves the ability to use the website / analyzes the use of the website / manages the website / prevents fraud and improves the security of the website / customizes the website for each user / directs ads that may be of particular interest to the user / describe the purpose (s)};
 • Functionality – Our company uses these cookies, so that we recognize you on our website and remind you of your previously selected preferences. These could include your preferred language, computer information, including IP address, geographic location, browser type and version, and operating system; information about visits and use of this website, including the source of recommendation, duration of the visit, page views and navigation paths on the website.
 • Advertising – Our company uses these cookies to collect information about your visit to our website, the content you have viewed, the links you have followed and information about your browser, device and address. your IP. Our company sometimes shares some limited aspects of this data with third parties for advertising purposes. We may also share online data collected by cookies with our advertising partners. This means that when you visit another website, you may be advertised based on your browsing patterns on our website.

How to manage cookies?

You can set your browser to not accept cookies, and the site below tells you how to remove cookies from your browser. However, in some cases, some features of our site may not work as a result.

For more details visit: https://support.google.com/

 

 

Changes to our privacy policy:

Cardinal Shipping Services keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this website. This privacy policy was last updated on 20 May 2020.

How to contact us:

If you have any questions about our company’s privacy policy, the data we hold, or you wish to exercise any of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

E-mail us: [email protected]

Send a Fax to: +40 241 558 558

Or write us to the address: S.C. “Cardinal Shipping Services” S.R.L., str. Miron Costin no. 36, 900682, Constanta

How to contact the appropriate authority:

If you wish to report a complaint or if you consider that our Company has not satisfactorily addressed its concern, you can contact the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing (ANSPDCP):

Email address: [email protected]

Address: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, Bucharest